• Deutsch
 • English
 • Français
 • Polski
 • Español

FAQ

Ogólne pytania odnośnie EgoSecure

Gdzie mogę pobrać najnowszą wersję oprogramowania?

Dotychczasowi klienci / Partnerzy
setup.egosecure.com
Nowi klienci/Perspektywy
download.egosecure.co


Jak zostanę powiadomiony o nowej wersji EgoSecure Data Protection?

Dzięki naszym kanałom RSS:

https://egosecure.com/de/rss-feeds/rss-versionsinfo
lub zapisz adres e-mail przy pobieraniu na:
http://setup.egosecure.com
Nie zapomnij sprawdzić skrzynki


Jak znajdę poradniki i filmy o produkcie?

Zapoznaj się z produktami EgoSecure. Oferujemy pokazy na żywo i następujące filmy:  https://egosecure.com/de/service/support/video-portal/

Dowiedz się, jak szybko można zrealizować mnóstwo scenariuszy z EgoSecure Data Protection oglądając poniższe filmy instruktażowe:  https://egosecure.com/de/service/support/egosecure-tutorials/
Więcej filmów na temat EgoSecure można znależć tutaj: http://youtube.egosecure.com/


Jaką strukturę ma model licencji EgoSecure?

Model licencji EgoSecure Endpoint:
Licenjonowanie zakupu lub umowa subskrypcji.
Modułowe licencjonowanie na poziomie użytkownika, komputera lub urządzenia przenośnego.
Licencjonowanie jest wykonane według podanego modelu licencji użytkownika.
Liczba licencji będzie obliczona w oparciu o zarządzane obiekty (użytkownik / komputer)
Licencja zostaje zwolniona, jeżeli jest ona wyłączona lub usunięta.
Brak dodatkowych kosztów licencjonowania związanych z zainstalowaniem komponentu serwera lub klienta.


Gdzie mogę dodać mój plik licencji?

W konsoli EgoSecure pod “Administracja – Zarządzanie licencjami”.


Czy otrzymam raport przy instalowaniu pliku licencji?

W zasadzie, licencja nie jest prawidłowa. Ta informacja jest w pliku „ReadMe”, który jest załączony do pliku licencyjnego.

Firma

Kiedy rozpoczął się rozwój oprogramowania?

Tworzenie obecnego EgoSecure Data Protection rozpoczął się w 2005 roku.


Jak duża jest firma?

Więcej niż 65. pracowników.
(01/2015)


Liczba użytkowników?

Więcej niż 2,000 na całym świecie.
(12/2015)


W jakich krajach działa EgoSecure?

W styczniu 2015 roku EgoSecure został wprowadzony w ponad 40 krajach na całym świecie.


W jakich branżach oprogramowanie jest głównie używane?

Oprogramowanie nie jest przeznaczone do konkretnego sektoru i może być używane wszędzie.
Dużo naszych obecnych klientów pracuje w następujących sektorach:

 • Bankowość
 • Wojsko
 • Ubezpieczenie
 • Szpitale i towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych
 • Lokalne władze i rady
 • Ministerstwa i agencje
 • Branża motoryzacyjna
 • Przemysł (ogólnie)

Pomoc techniczna

Czy Windows 10 jest wspierany przez EgoSecure Data Protection?

EgoSecure zawsze zwraca uwagę na wsparcie obecnych systemów operacyjnych. Zatem następujące moduły EgoSecure Data Protection są dostępne dla Windows 10:

 • Kontrola dostępu
 • Antivirus
 • Kontrola aplikacji
 • Audyt
 • Zarządzanie funkcją BitLocker
 • Szyfrowanie urządzenia
 • Szyfrowanie folderu (Chmura , lokalne katalogi , udostępnianie sieci)
 • Pełne szyfrowanie dysku
 • Green IT
 • Szyfrowanie poczty
 • Bezpieczne usuwanie
 • Insight

 


Czy Windows 8.1 jest wspierany przez EgoSecure Data Protection?

EgoSecure zawsze zwraca uwagę na wsparcie obecnych systemów operacyjnych. Zatem następujące moduły EgoSecure Data Protection są dostępne dla Windows 8.1:

 • Kontrola dostępu
 • Antivirus
 • Kontrola aplikacji
 • Audyt
 • Zarządzanie funkcją BitLocker
 • Szyfrowanie urządzenia
 • Szyfrowanie folderu (Chmura , lokalne katalogi , udostępnianie sieci)
 • Pełne szyfrowanie dysku
 • Green IT
 • Szyfrowanie poczty
 • Bezpieczne usuwanie
 • Insight

Jaki są minimalne wymagania systemowe?

Wiele czynników zależy ze strony serwera , ale następujące zasoby są wymagane w normalnych warunkach pracy:

 R.A.M.Pamięć na dysku twardym
Serwer:100MB RAM5GB HDD
Klient:200MB RAM500MB HDD

Czy wymagane jest dodatkowe oprogramowanie?

Tak, potrzebny jest serwer bazy danych. Obsługiwane są następujące serwery:

 • SQL Server 2000 SP3 z
 • SQL Server Express z 2005
 • MySQL Server
 • MSDE

Nieobsługiwany serwer bazy danych: Oracle & MS Access


Gdzie mogę zdobyć klienta – instalator?

Pakiet MSI dla klienta będzie stworzony za pomocą konsoli po instalacji serwera.


Jak można zainstalować EgoSecure Agent?

Pakiet MSI dla klienta może być rozpowszechniony na kilka sposobów:

 • Konsola EgoSecure
 • Zasady Grup (GPO)
 • Dystrybucja oprogramowania
 • Skrypt Logon
 • Ręcznie

Czy komunikacja pomiędzy komponentami EgoSecure jest szyfrowana?

EgoSecure zawsze bierze pod uwagę aktualne wymogi bezpieczeństwa przedsiębiorstw i agencji rządowych. W ten sposób upewniamy się, że szyfrowana komunikacja jest zapewniona między poszczególnymi komponentami. Wszystkie poufne informacje, takie jak klucze szyfrowania są zawsze szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania.
Ponadto EgoSecure zapewnia szyfrowanie SSL i TLS do komunikacji między następującymi elementami:

 • EgoSecure Agent
 • EgoSecure Device (MDM)
 • EgoSecure console
 • EgoSecure Mobile Device Management
 • EgoSecure Root CA
 • EgoSecure Server

Odkąd EgoSecure uznaje obecny standard użytku szyfrowania, odpowiednie luki zapiezpieczeń, takie jak 1.2 Poodle są unikane poprzez zastosowanie protokołu SSL 3.3 i TLS.


Czy serwery EgoSecure mogą być instalowane na serwerach wirtualnych?

Instalacja serwera EgoSecure w wirtualnym środowisku nie jest problemem.


Czy Usługi Katalogowania jest obsługiwane?

Obsługiwane są następujące usługi:

 • Microsoft Active Directory
 • Novell eDirectory 4.91 SP2 i nowsze
 • open LDAP
 • Grupy robocze / samodzielny komputer oznacza własny katalog EgoSecure

Czy jest możliwe zainstalowanie i utrzymanie wielu struktur katalogów w jednym środowisku?

Tak, poprzez kontroler zarządzania domeną może być zarejestrowanych kilka Aktywnych Katalogów. Ponadto własny katalog może być zawsze utrzymywany.


Jakie systemy operacyjne są obsługiwane przez EgoSecure Antivirus?
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Wszystkie wymienione systemy operacyjne są obsługiwane we wszystkich wersjach systemowych i bitowych.
Ponieważ rozwiązanie antywirusowe jest wersją dla klienta, nie zaleca się stosowania serwerowych systemów operacyjnych bez konsultacji z EgoSecure GmbH.


Czy EgoSecure wspiera Windows Embedded?

W zasadzie tak. EgoSecure Agent jest uruchamialny w Windows Embedded. Ale nie ma oficjalnego wydania lub gwarancji działania od EgoSecure GmbH. Przed użytkowaniem programu zalecany jest test.


Czy EgoSecure obsługuje środowisko Citrix?

W zasadzie EgoSecure Agentworks jest na serwerze Citrix. Po zalogowaniu się do sesji Citrix użytkownik otrzymuje wstępnie skonfigurowane prawa. Jednak nie wszystkie funkcje, które mogą być stosowane w “normalnym” środowisku Windows są dostępne.


Czy konfiguracje w firewallu są konieczne?

Tylko porty TCP 6005 oraz 6006 i 6011 (tylko w przypadku korzystania z serwera MDM) muszą być dopuszczone do komunikacji. Dotyczy to następnie:

 Przychodzące Wychodzące
Agent60066005
Serwer60056006
Konsola60066005
Serwer MDM6022-

Porty te mogą być dowolnie zmieniane w każdym momencie. Dodatkowo oddzielne porty dla agenta i konsoli, oraz dodatkowy https port mają możliwość zaawansowanej konfiguracji.


Czy serwer może być administrowany przez innych hostów?

Tak, przez łączenie lub kopiowanie konsoli na dowolnym komputerze. Uwagę należy zwrócić na wyjścia portów. Konsola znajduje się w katalogu instalacyjnym serwera EgoSecure. Ponadto szczegółowe prawa administracyjne mogą być przypisane by pozwalać na wszelką niekotrolowaną administrację.

 


Czy mogę zainstalować kilka serwerów EgoSecure jako klaster?

Tak. Pamiętaj tylko, by wybrać istniejącą bazę danych podczas instalowania dodatkowego serwera. Serwer EgoSecure może być następnie skonfigurowany, by sekwencja (niezawodność) lub losowa dystrybujca (równoważenie obciążenia i niezawodność) istniała. Ponadto, niektóre grupy agenta mogą być przypisane do głównego serwera.


Ilu agentów może administrować EgoSecure?

Nie ma ustalonego limitu. Maksymalna liczba jest właściwie ograniczona tylko zasobami, ale i te mogą być rozszerzone  przez klastry serwerów.

Problemy i rozwiązania

Czy mogę przemieszczać się z serwerem EgoSecure?

Tak, nowy serwer EgoSecure jest instalowany, gdy stara baza danych zostanie podana podczas instalacji. Jeżeli nazwa i / lub adres IP serwera EgoSecure pozostają takie same, żadne dalsze kroki nie są wymagane. Wszyscy agenci znajdą nowy serwer znajdzie automatycznie. Jeśli nie, następujące etapy mogą zostać wykonywane:
Tworzenie pakietu MSI na nowym serwerze i zaktualizowanie wszystkich agentów
Routing DNS ze starego serwera IP na nowy IP
Zmienić priorytet nowego serwera na wyższy od starego w zakładce Administracja> Zarządzanie serwerem. Zmienić metodę połączenia na “sekwencja serwera” (opcja ta działa tylko wtedy, gdy stary serwer jest wciąż online)


Czy mogę przemieszczać się z bazą danych EgoSecure?

Tak, ale serwer SQL musi zostać zatrzymany. Następnie pliki .mdf i .ldf muszą być skopiowane z danych SQL w bazie danych EgoSecure. Następnie te pliki są przechowywane w systemie plików nowego serwera SQL i dodane do nowej bazy danych serwera za pomocą konsoli SQL Management Studio. Później ustawienia bazy danych muszą być zaktualizowane w EgoSecure Admintool, tak by nowy serwer można było znaleźć.


Instalacja serwera EgoSecure nie powiodła się podczas łączenia się z bazą danych.

Sprawdź, czy:

 • Łączność do serwera bazy danych istnieje (w miarę możliwości sprawdzić ping, telnet)
 • Serwer SQL jest skonfigurowany z “trybem mieszanym”
 • Dany administrator SQL ma wystarczające uprawnienia, aby utworzyć nową tabelę
 • Wprowadzone hasło administratora SQL jest poprawne

Instalacja została zakończona. Logowanie do konsoli zarządzania jest jednak niemożliwe.

Sprawdź, czy:

 • Prawidłowy “port połączenia” został określony w narzędziu administracyjnym.
 • Zapora systemu jest skonfigurowana prawidłowo podczas uruchamiania konsoli z innego komputera.
 • EgoSecure i serwer bazy danych jest uruchomiony.
 • Użytkownik systemu Windows, który jest zalogowany w tymże systemie, jest określony jako administrator w konsoli. Upewnij się również, że użytkownik, który jest wymieniony w oknie logowania, istnieje.

Instalacja użytkowników w konsoli zarządzania nie powiodło się.

Sprawdź czy:

 • Komputer, na którym jest przeprowadzona instalacja jest włączony.
 • Wymagane porty zostały dopuszczone do komunikacji (domyślnie: 6005 i 6006 TCP TCP).
 • Określony administrator podczas instalacji ma wystarczające uprawnienia do wykonywania instalacji oprogramowania.
 • Niezbędne Prawa Grupy zostaył skonfigurowany poprawnie i są aktywne (patrz instrukcja obsługi).

Prawa klienta różnią się od praw określonych w konsoli lub nie mogą być zmienione.

Sprawdź, czy:

 • SID, który jest widoczny w agencie odpowiada temu w konsoli.
 • Klient jest w trybie online, jeśli żadne prawa nie zostały przypisane dla scenariusza “Offline”.
 • Prawa użytkownika lub komputera obowiązują.
 • Wymagane porty zostały dopuszczone do komunikacji (domyślnie: 6005 & 6006 TCP TCP).

Jak mogę sprawdzić zdolność komunikacji z serwerem i klientem?

W zasadzie porty 6005 i 6006 są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy serwerem, a klientem nad protokołem XMLRPC. Możesz sprawdzić łączność za pomocą polecenia ping lub telnet używając wiersza poleceń (CMD)

Ping:

Serwer do klienta: Ping IP klienta

Klient do serwera: Ping IP serwera

Telent:

Serwer do klienta: Telent IP klienta 6006

Klient do serwera: Telent IP serwera 6005