• Deutsch
  • English
  • Français
  • Polski
  • Español

SAFE & SAVE MADE IN GERMANY

Oprócz wysokiej niezawodności i bezpiecznego rozwiązania w czynnikach ekonomicznych odgrywają również ważną rolę decyzje o zakupie. Jeśli chodzi o rozwiązania bezpieczeństwa, odpowiedne są one  ROI mimo to jest  jednak trudne do wykazania.

Rozwiązania EGOSECURE są opracowywane w Niemczech, w oparciu o koncepcję SAFE & SAVE. Zapewniają one pełną ochronę, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa wymagane przez Niemieckie prawo i regulacje, a także osiągnięcie prawdziwego ROI w okresie krótszym niż jeden rok.

SAVE&SAFE2_ENG

SAFE – niezawodne bezpieczeństwo

Safe& Save_li

Niemcy mają najwyższe standarty ochronę danych i prywatności.Nie jest zatem zaskoczeniem, że międzynarodowe korporacje coraz częściej poszukują rozwiązań bezpieczeństwa IT przez niemieckich producentów. EgoSecure powstała w Badenii-Wirtembergii, i gdy nadal rozszerza swoją działalność wciąż ma  siedzibę w swojej pierwotnej lokalizacji. Od samego początku, rozwiązania zostały opracowane skupiając się na niemieckich firmach i żądań władz. Baza klientów EgoSecure obejmuje wiele globalnych korporacji z największą instalacją zawierającą 165.000 klientów. Podejście SAFE opisuje zrozumienie niemieckich firm do rzytelnych zabezpieczeń.

SECURE: Nie ma szans cokolwiek zmanipulować w EGOSECUREData Protection, ponieważ nie istnieją żadne backdoory dla służb wywiadowczych, żaden sprzedawca kluczów podstawowych  nie ma powodów ani możliwości pozwolić użytkownikom na ominięcie systemu.

ALL-IN-ONE: Jest tylko jeden serwer, jedna konsola, jeden agent i jedna baza danych, która sprawia EgoSecure lekki, szybki i wysokie funkcjonalne rozwiązanie.

FLEXIBLE: Program dopasowuje się do odpowiednich procesów biznesowych, a nie na odwrót. To także integruje z istniejącą infrastrukturą i może być elastycznie połączony z systemami innych producentów.

SAVE – najwyższą wartość dla klienta

SAVE&SAFE_ENG_re

Wysokie koszty często zniechęcają firmy z wdrożenia nowego rozwiązania zabezpieczeń. Koszty te mogą obejmować nie tylko czyste koszty licencji, ale również koszty doradztwa zewnętrznego, szkolenia i związanych strat wydajności. Co więcej, problemy pojawiają się często w fazie operacyjnej. Podejście EgoSecure do SAVE gwarantuje zminimalizowanie całkowitych kosztów realizacji poprzez inteligentną koncepcje instalacji i obsługi interfejsu. Intuicyjne pojęcie administracji umożliwia administratorom wdrożyć większość zmian konfiguracyjnych  zaledwie dzięki kilku kliknięć myszką. A w przypadku potrzebnego wsparcia, pomoc ta jest udzielana w języku angielskim z niemieckiej centrali. Green-IT jest zintegrowaną funkcją zarządzania energią EgoSecure która pomaga firmom osiągnąć znacznie szybszy zwrot z inwestycji (ROI), w porównaniu do innych rozwiązań.

SPENDINGS: Koszty poniesione przez kwotę utraty danych to średnio 3,1 mln euro.* EGOSECURE DATA PROTECTION ma skupić się na minimalizacji kosztów instalacji, zarządzania i szkolenia, co zmniejsza ogólną sumę wydatków, w porównaniu do innych rozwiązań.

ADMINISTRATION: Czas potrzebny do zainstalowania EGOSECURE DATA PROTECTION jest około pół dnia; konfiguracje można zrobić dzięki kilkoma kliknięćom myszki. Konsola scentralizowanego zarządzania oparta jest na intuicyjnym interfejsie użytkownika.

VISIBILITY: Większość funkcji jest wykonywana w tle i nie przerywa pracę użytkowników. Agent zapewnia przejrzyste i jasne informacje, a zatem nie jest wymagane szkolenie użytkowników.

ECONOMIZE: W zależności od używanego sprzętu i ceny energii elektrycznej EgoSecure Green-IT pomaga firmom zaoszczędzić od 50 do 100 euro za komputer rocznie. Zatem EGOSECURE DATA PROTECTION opłaca w okresie krótszym niż rok.