• Deutsch
  • English
  • Français
  • Polski
  • Español

INSIGHT

Insight_GehrinEgoSecure Data Protection 10 jest pierwszym rozwiązaniem, które łączy nasze sprawdzone 20 PROTECTION FUNCTIONS z innowacyjnym modułem INSIGHT. Jest to nowy etap w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

Po pierwsze, Insight analizuje ogólną sytuację w sieci np.:

 

  • które urządzenia pamięci masowej USB zostały faktycznie wykorzystane w określonym przedziale czasu.
  • które dane zostały zapisane na nich lub wprowadzone do firmy.
  • które dane są przechowywane w chmurze.
  • jakie aplikacje zostały faktycznie wykorzystane.

I wiele innych.

Wyniki tej analizy są przygotowane zgodnie z wymaganiami zarządzania i przedstawione  na wykresach i tabelach. Oczywiście osobiste prawa pracowników są brane pod uwagę. Insight zapewnia fakty przedstawiające ogólną sytuację bezpieczeństwa danych dla każdej firmy i organizacji indywidualnie. Co więcej, środki ochrony, które są wymagane mogą być wprowadzone od razu. Środki analizy i ochrony są ściśle ze sobą powiązane poprzez jedną konsolę zarządzania, bazę danych, koncepcję administracji i instalacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o INSIGHT? Skontaktuj się z nami lub dowiedzieć się więcej poprzez darmowy webcast!